Kosta Sahov 13 - Centar + 389 76/ 233 - 783 loreta@beyondhr.com
blog-mk

Зошто Излезните интервјуа се богатство на информации?

Зошто Излезните интервјуа се богатство на информации? Компаниите толку многу се фокусирани на процесите на вработување и итервјуата кога станува збор за вработување нови таленти, што ја забораваат важноста на излезните интервјуа за оние кои веќе биле дел од нивната култура. Додека ги вложуваат сите свои напори да ја заменат што е можно побрзо лицето […]

blog-mk

Интервјуто како клучен метод при селекција на нови вработени во компанијата

Интервјуто како клучен метод при селекција на нови вработени во компанијата Регрутација и слекција и нови вработени е една од најважните активности на менаџерите на човечки ресурси, а како метод за селекција при вработувањето е интервјуто, кое како метод помага да се одбере најсоодветниот кандидат кој ќе се вклопува во бараните критериуми за работното место од […]